Zajedničkim radom Studentsko vijeće Mašinskog fakulteta u Tuzli , Alatnica Durmić Tuzla , Plastofex Gračanica i Bost inženjering d.o.o. Tuzla Kresimir Pejic u periodu od 25.03.2020g. do 07.04.2020g. isporučili oko 4000 vizira zdravstvenim ustanovama , pripadnicima MUP-a i Crvenog križa, a prema naredbi Kriznog štaba Tuzlanskog kantona